راهنمای گرجستان

فرهنگ گرجی ها نسبت به سگ در خیابان

گرجستان برای اکثر جانداران قوانینی حمایتی دارد.

مردم گرجستان فرهنگ خوبی نسبت به حیونا دارند.

در مورد سگها که در خیابان‌های تفلیس زیاد است اکثریت از سمت شهرداری واکسینه شده یا مردم سگ شخصی دارند که واکسن زدند و رعایت موارد بهداشتی را می‌کنند.

در حمل و نقل عمومی و مکان‌های عمومی سر بسته ورود سگ ممنوع است و بعضا در بیرون آن مکان جایی برای سگ در نظر می‌گیرند.

این فرهنگ زیبا محیطی امن برای سگها در خیابان های شهر تفلیس و دیگر شهرهای گرجستان ایجاد کرده.

تماس با ما