راهنمای گرجستان

نرخ تورم سالانه گرجستان در مارس 11.8 درصد بود.

نرخ تورم گرجستان در مارس 2022 نسبت به ماه قبل 2.5 درصد و نرخ تورم سالانه 11.8 درصد بوده است. اطلاعات در این مورد توسط اداره ملی آمار نتشر شده است.

قیمت ها در گروه حمل و نقل 8.9 درصد افزایش یافت که نشان دهنده افزایش 1.03 درصدی در شاخص کل است. قیمت ها برای بهره برداری از وسایل نقلیه شخصی (11.9 درصد)، برای خدمات حمل و نقل (3.3 درصد) و برای خرید وسایل نقلیه (1.3 درصد) افزایش یافته است.

مواد غذایی و نوشیدنی های غیر الکلی: قیمت ها در گروه 2.0 درصد افزایش یافت که نشان دهنده افزایش 0.68 درصدی تورم ماهانه است. قیمت برای زیرگروه‌های زیر: شکر، مربا و سایر شیرینی‌ها (6.6 درصد)، میوه‌ها و انگور (5 درصد)، قهوه، چای و کاکائو (4.3 درصد)، روغن و چربی (3.4 درصد)، نان و محصولات نانوایی (3.1 درصد) افزایش یافت. درصد)، آب معدنی و چشمه، نوشیدنی های غیر الکلی و آب میوه های طبیعی (2.1 درصد)، گوشت و فرآورده های گوشتی (1.7 درصد)، شیر، پنیر و تخم مرغ (1.4 درصد). در همان زمان، قیمت برای سبزیجات و باغبانی (-4.0 درصد) کاهش یافت.

اثر اصلی بر شکل‌گیری تورم سالانه، تغییر قیمت‌ها برای گروه‌های زیر بود:

مواد غذایی و نوشیدنی های غیر الکلی: قیمت ها در این گروه 17.8 درصد افزایش یافت که نشان دهنده تورم سالانه 5.69 واحد درصد است. قیمت برای زیرگروه‌های زیر: سبزیجات و باغداری (27.0 درصد)، آب معدنی و چشمه، نوشیدنی‌های غیر الکلی و آب میوه‌های طبیعی (24.6 درصد)، نان و محصولات نانوایی (23.5 درصد)، شکر، مربا و سایر شیرینی‌ها (20.0 درصد) افزایش یافت. ماهی (19.0 درصد) درصد)، روغن و چربی (17.1 درصد)، میوه ها و انگور (16.8 درصد)، شیر، پنیر و تخم مرغ (15.3 درصد)، قهوه، چای و کاکائو (14.1 درصد)، گوشت و فرآورده های گوشتی (10.5 درصد)؛

در گروه حمل و نقل، قیمت ها 21.6 درصد افزایش یافت که نشان دهنده افزایش 2.6 واحد درصدی در شاخص کل است. قیمت برای بهره برداری از وسایل نقلیه شخصی (29.5 درصد)، برای خدمات حمل و نقل (6.1 درصد) و برای خرید وسایل نقلیه (3.8 درصد) افزایش یافته است.

در گروه حمل و نقل، قیمت ها 21.6 درصد افزایش یافت که نشان دهنده افزایش 2.6 واحد درصدی در شاخص کل است. قیمت برای بهره برداری از وسایل نقلیه شخصی (29.5 درصد)، برای خدمات حمل و نقل (6.1 درصد) و برای خرید وسایل نقلیه (3.8 درصد) افزایش یافته است.

مسکن، آب، برق، گاز: گروه 8.4 درصد افزایش قیمت را به ثبت رساند که 0.85 واحد درصد در تورم سالانه منعکس شد. قیمت‌ها برای زیرگروه‌های نگهداری و تعمیر فعلی مسکن (12.9 درصد)، برق، گاز و سایر سوخت‌ها (11.3 درصد) و مالیات واقعی مسکن (2.4 درصد) افزایش یافته است.

 

 

 

تماس با ما