راهنمای گرجستان

ازدواج در گرجستان و ثبت در شناسنامه ایرانی امکان دارد ؟

برای ازدواج بین المللی و دریافت مدارک و ارائه به کشور اروپایی و آمریکایی برا درخواست ویزا همسرتون گرجستان بهترین گزینه است.

سند ازدواج رسمی شما در گرجستان در کشورهای نام برده معتبر است و کاملا راهکشای کار شما است.

چندین مورد هم بودند که خواستند در گرجستان بعد از ازدواج بین المللی و رسمی در شناسنامه خودشان هم ثبت کنند که این نوع ازدواج فقط برای مقینها و دارای آی دی کارت گرجستان امکان پذیر است.

در غیر اینصورت می‌توانند وکالت بدهند تا دو طرف در ایران رسمی ازدواج کنند.

ولی اگر فقط میخواهید سند ازدواج بین المللی داشته باشید در یک روز کاری میتوانید در گرجستان انجام دهید،

مشاورین سایت راهنمای گرجستان در بخش ازدواج بین المللی گرجستان شمارا راهنمایی می‌کنند و ۲۴ ساعته پاسخگو شنا در تلگرام یا واتساپ هستند،

00995555959622

تماس با ما