راهنمای گرجستان

اتمام بازسازى مسیر راه آهن گرجستان تا پایان سال

ایراکلی غریباشویلی، نخست وزیر گرجستان، به خبرنگاران در کوتایسی گفت: «ما اکنون ایستگاه راه آهن بازسازی شده را بازرسی کرده ایم، که به شهروندان ما خدمات می دهد، مسافرانی که مستقیماً از تفلیس و دیگر شهرهای گرجستان وارد می شوند».

رئیس دولت خاطرنشان کرد: دسترسی به فرودگاه بین المللی کوتایسی در 5 دقیقه از ایستگاه راه آهن کوپیتناری امکان پذیر خواهد بود.

از یک طرف، مسافران می توانند با قطار وارد شده و سپس با هواپیما به اروپا پرواز کنند. فکر می کنم خیلی راحت است و باید در این مسیر فعالانه کار کنیم.

حدود 260 میلیون برای نوسازی کامل راه آهن هزینه می شود. همانطور که می دانید بخش های راه آهن در وضعیت بسیار بدی قرار داشت، قرار بود ایستگاه های راه آهن تعمیر شود و حدود یک سال دیگر این کار را به پایان خواهیم رساند. او گفت: «در نتیجه، ما ایستگاه‌های راه‌آهن و بخش‌های راه‌آهن ارتقا یافته‌ای خواهیم داشت که ظرفیت را بیشتر تسهیل می‌کند و تردد شهروندانمان را راحت‌تر می‌کند.

 

 

تماس با ما