راهنمای گرجستان

جریمه فردی که غیر قانونی در گرجستان بوده

طبق قراردادهای بین‌ ایران‌ و گرجستان هر فرد ایرانی ۴۵ روز قانونی می‌تواند در گرجستان حضور داشته باشد.

اگر از ۴۵ روز گذر کند شامل جریمه می‌شود که از روز ۴۶ تا ۲ ماه  مبلغ ۱۲۱ لاری  و از ۲ ماه تا ۱ سال الی بیشتر ۳۶۱ لاری است که پس از خروج از گیت فرودگاه گرجستان به سمت ایران می‌بایست قبض جریمه را دریافت کنید و در بانک لیبرتی گرجستان پرداخت کنید، طبق تجربه حتما اطلاعات و عکس یا اصل مدارک پرداخت جریمه را نگه دارید تا درصورت ورود شما به‌ گرجستان بتوانید ارائه دهید.

اطلاعات بیشتر و راهنمایی دقیق تلگرام یا واتساپ ۲۴ ساعته با شماره تماس

00995555959622

تماس با ما