راهنمای گرجستان

اکنون زمان اتحاد و تمرکز بر آینده گرجستان در خانواده یورو-آتلانتیک است

به گفته کلی دگنان، ایالات متحده در 30 سال گذشته حامی فعال ادغام گرجستان در اروپا-آتلانتیک بوده است.

ما به طور فعال موضوع گرجستان، هم عضویت در اتحادیه اروپا و هم در ناتو را زیر نظر داریم. این یک فرصت بزرگ برای گرجستان است تا پیشرفت واقعی در اصلاحاتی داشته باشد که در آن همه احزاب سیاسی توافق دارند که برای عضویت آتی گرجستان در اتحادیه اروپا و ناتو ضروری است. این یک فرصت عالی برای گرجستان است. من می خواهم تأکید کنم که اکنون زمان اتحاد است، اکنون زمان تمرکز بر آینده گرجستان است، حملاتی که تفرقه افکن و قطبی کننده است را کنار بگذاریم و به این فکر کنیم که این کشور به کجا می رود و با هم برای آینده گرجستان کار کنیم. خانواده یورو آتلانتیک من مطمئن هستم که گرجستان آنجا خواهد بود و اکنون زمان پیشرفت واقعی است. ما به آینده گرجستان یورو-آتلانتیک اعتقاد داریم، اما این به گرجی ها بستگی دارد که کار کنند. کار بسیار سختی است، اما شما می توانید آن را انجام دهید. قبولت دارم. کلی دگنان گفت: “ما می خواهیم شاهد اتحاد شما برای انجام این کار با هم باشیم

تماس با ما