راهنمای گرجستان

داویت زالكالیانی خاطرنشان كرد: شورای اتحادیه اروپا درخواست‌های كشورهای مرتبط، اوکراین، گرجستان و مولداوی را برای عضویت در اتحادیه اروپا بررسی كرد و تصمیم گرفت درخواست‌های هر سه كشور را به كمیسیون اروپا ارسال كند.

این اولین و جدی ترین گام در مقدمات عضویت در اتحادیه اروپا است و می توان گفت که روند آماده سازی برای عضویت سه کشور در اتحادیه اروپا  آغاز شده است. مرحله بعدی روند، ارزیابی کمیسیون اروپا از آمادگی کشور متقاضی است، پس از آن شورای اتحادیه اروپا، کشورهای عضو، به اتفاق آرا در مورد اعطای وضعیت نامزد به آن کشور تصمیم می گیرند و سپس روند مذاکره را آغاز می کنند. دیوید زالكالیانی گفت: این واقعیت كه اتحادیه اروپا چنین واکنش فوری به بیانیه کشورهای مرتبط داشت، بار دیگر حمایت اتحادیه اروپا از حق حاکمیتی کشورهایمان برای پیوستن به خانواده اروپایی را تأیید می کند.

به گفته وی، گرجستان باید در مسیر عضویت سخت تلاش کند.

ما به خوبی درک می کنیم که پیوستن به اتحادیه اروپا یک فرآیند طولانی و خسته کننده است. گرجستان باید در این مسیر سخت تلاش کند و امروز، مانند هرگز، لازم است جامعه را متحد کرده و برای رسیدن به موفقیت نهایی تلاشی هماهنگ انجام دهد. گرجستان به انجام وظایف پیش روی کشور ادامه می دهد. اول از همه، این به اجرای توافقنامه انجمن مربوط می شود که چارچوب اساسی روابط با اتحادیه اروپا و راهنمای اصلاحات لازم برای یکپارچگی اروپایی است. گرجستان در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از توافق را محقق کرده است. منطقه تجارت آزاد عمیق و فراگیر نیز دستاورد بسیار مهمی برای کشور ما است. وظیفه ما دستیابی به حداکثر ادغام در بازار اتحادیه اروپا است. ما بخش اتحادیه اروپا را در زمینه های مختلف ادامه می دهیمتقریب با سیاست و در نتیجه ایجاد یک استاندارد اروپایی تر. گرجستان با شرکت در برنامه های آموزشی اتحادیه اروپا به بخشی از فضای آموزشی، فرهنگی و علمی اروپا تبدیل شده است. هدف ما همکاری تا حد امکان با برنامه‌ها و آژانس‌های اتحادیه اروپا است که سازگاری قانونی و نهادی با اتحادیه اروپا را نیز تسهیل می‌کند و در نهایت گرجستان را برای آغاز مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا آماده می‌کند. دیوید زالكالیانی گفت: من از این تصمیم شورای اتحادیه اروپا استقبال می كنم و امیدوارم امسال نقطه عطفی و تاریخی برای سه كشوری باشد كه برای آزادی می جنگند.

دیدگاهتان را بنویسید

خانه
تماس با ما
خدمات
جستجو