راهنمای گرجستان

آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در تفلیس رخ داد

آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در خیابان تودوره مقودلی تفلیس رخ داد.

به گزارش شبکه اول گرجستان، آتش سوزی در حال حاضر مهار شده است. به گفته آنان، در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است.

با این حال، به گفته اهالی محل، آتش نشانان توانستند زن مسن را بدون هیچ آسیبی از آپارتمان بیرون بکشند.

تماس با ما