راهنمای گرجستان

کشاورزی گرجستان

نشست با نمایندگان انجمن فندق کاران در مرکز مدیریت هماهنگی فاروسانای آسیایی برگزار شد.

 

در این نشست لاشا شلمبریدزه رئیس مرکز مدیریت هماهنگی، گیورگی تودوآ رئیس انجمن تولیدکنندگان فندق و روسای گروه های مرکز مدیریت هماهنگی حضور داشتند.

لاشا شلمبریدزه رئیس مرکز مدیریت هماهنگی در خصوص اقدامات پیش بینی شده علیه فاروسانا در سال جاری اطلاعات دقیقی را در اختیار نمایندگان انجمن تولیدکنندگان فندق قرار داد. مشاوران کشاورزی به میوه کاران پیشنهاد می دهند که علاوه بر اجرای برنامه دولتی، بر اساس برنامه ای که توسط متخصصان تهیه شده است، اقداماتی را برای مقابله با آفات در گیاهان خود به صورت هماهنگ انجام دهند.

لاشا شلمبریدزه، رئیس مرکز مدیریت هماهنگی آسیایی فاروسانا گفت: شروع به موقع و موثر اقدامات برای مقابله با آفات فعال شده از مرحله زمستان گذرانی و سپس ادامه کار کشاورزی در طول سال بر اساس برنامه پیش بینی شده بسیار مهم است.

تماس با ما
خانه
تماس با ما
خدمات
جستجو