راهنمای گرجستان

رئیس پارلمان گرجستان به بروکسل میرود

رئیس پارلمان گرجستان، «شالوا پاپواشویلی» به همراه هیئت همراه در 29 مارس به بروکسل سفر خواهد کرد. این خبر توسط دفتر مطبوعاتی مجلس منتشر شده است.

در این سفر، شالوا پاپواشویلی با روبرتا متزولا رئیس پارلمان اروپا و نمایندگان پارلمان اروپا از جمله رئیس هیئت روابط با قفقاز جنوبی مارینا کالیوراند و رئیس اتحادیه مترقی سوسیالیست ها و اتحادیه اروپا دیدار خواهد کرد. ایراچه گارسیا پرز از دموکرات ها قرار است با رئیس مجلس نمایندگان پارلمان بلژیک، الیان تیلیه، و استفانی دو، رئیس مجلس سنا، و همچنین با دیدیه رایندر، کمیسر اروپایی، و سیمون موردیوس، مشاور امور خارجه این کشور دیداری داشته باشد. رئیس شورای اروپا شالوا پاپواشویلی به همراه نمایندگان با نمایندگان اندیشکده دیدار می کند.

این هیئت شامل لوان ایوسلیانی، ماکا بوچوریشویلی و لوان کارومیدزه است.

رئیس پارلمان گرجستان سفر خود به بروکسل را اول آوریل پایان می دهد.

 

 

تماس با ما