راهنمای گرجستان

ماموران پلیس مرزی وزارت امور داخلی گرجستان یک شهروند جمهوری آذربایجان به نام F.I. و دو شهروند جمهوری ترکیه – متولد ۱۹۹۰ س.ح. و چ.ک، متولد ۱۳۶۸; را به دلیل تلاش گروهی برای عبور غیرقانونی از مرزهای دولتی گرجستان دستگیر کردند.

به گفته پلیس مرزی، این جرم حداکثر چهار تا پنج سال حبس دارد.

روابطعمومیپلیس گرجستان گفت: «تحقیقات نشان داد که متهمان با دور زدن پاسگاه مرزی، قصد داشتند به طور غیرقانونی از مرز دولتی گرجستان به صورت گروهی از گرجستان به ترکیه عبور کنند.

در این بیانیه آمده است: “تحقیقات بر اساس ماده ۱۹-۳۴۴، قسمت ۲، بند “الف” قانون جنایی گرجستان در جریان ست.

دیدگاهتان را بنویسید

خانه
تماس با ما
خدمات
جستجو