راهنمای گرجستان

اولین بار در تاریخ گرجستان و قفقاز با تصمیم یونسکو به دو قلمرو کشورمان وضعیت ذخیره گاه زیست کره اعطا شد. این در بیانیه نخست وزیر گرجستان ایراکلی قریبشویلی آمده است.

وی گفت که دولت از سال ۲۰۱۵ برای رسیدن به این نتیجه تاریخی تلاش کرده است و از هر نهاد دولتی درگیر در این پروژه و همچنین دوستان و شرکای بین المللی کشور تشکر می کند.

ذخایر زیست کره با استفاده محتاطانه از منابع طبیعی و انسانی، وضعیت اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی منطقه را بهبود می بخشد، کسب و کار را به ویژه در زمینه تولید ارگانیک رونق می بخشد، پتانسیل گردشگری را افزایش می دهد و در نتیجه برای توسعه پایدار حیاتی است.

شناسایی بین المللی ذخیره گاه زیست کره ددوپلیستسکارو و ذخیره گاه زیست کره سام آلازانی تأثیر مثبتی بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی جمعیت محلی خواهد داشت و فرصت های توسعه جدیدی را برای منطقه و کل کشور ایجاد خواهد کرد.

ما از سال ۲۰۱۵ برای این نتیجه تاریخی تلاش کرده ایم. ایراکلی غریباشویلی گفت: من از هر سازمان دولتی درگیر در این پروژه به خاطر تلاش های خود و همچنین از دوستان و شرکای بین المللی خود تشکر می کنم.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

خانه
تماس با ما
خدمات
جستجو