راهنمای گرجستان

سالومه زورابیشویلی گفت :  اراده تزلزل ناپذیر مردم گرجستان و آنچه را که آنها سزاوار وضعیت نامزدی است دریافت کردند، اتحاد گرجستان با خانواده اروپایی یک چشم انداز برگشت ناپذیر است.

رئیس جمهور گرجستان در این باره گفت : امروز یک صحنه تاریخی برای گرجستان و خانواده اروپایی ما است! اراده تزلزل ناپذیر مردم گرجستان حرف خود را زد که باعث شد آنها به عنوان یک نامزد تبدیل شوند. زورابیشویلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اتحاد مجدد گرجستان با خانواده اروپایی یک چشم انداز برگشت ناپذیر است.

 

شورای اروپا به گرجستان وضعیت نامزد عضویت در اتحادیه اروپا را اعطا کرد

دیدگاهتان را بنویسید

خانه
تماس با ما
خدمات
جستجو