در بیانیه سایت ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: باید تاکید کرد که ارتش اوکراین به سربازان کشور متجاوز فرصت زنده ماندن و کسب درآمد را می دهد .

این آژانس همچنین مبلغ پیشنهادی به سربازان روسی در ازای برخی اقدامات را نام می برد.

در این بیانیه آمده است: «ما به سربازان روسی یک انتخاب پیشنهاد می کنیم: یا در یک جنگ ناعادلانه جان خود را از دست بدهند یا در صورت رها کردن سلاح و تسلیم داوطلبانه ، عفو کامل و غرامت ۵ میلیون روبلی دریافت کنند ».