راهنمای گرجستان

وزیر سرمایه گذاری عربستان : امکان همکاری در بسیاری از زمینه ها را می بینیم

در همایش سرمایه گذاری گرجستان و عربستان سعودی که در تفلیس برگزار شد، خالد الفالح، وزیر سرمایه گذاری عربستان سعودی درباره روابط دو کشور صحبت کرد.

وی همچنین درباره مناطق جذاب برای عربستان سعودی در گرجستان صحبت کرد و خاطرنشان کرد که فرصت‌های همکاری در بسیاری از بخش‌ها وجود دارد.

ما امکان همکاری در بسیاری از زمینه ها را می بینیم، اعم از لجستیک، کشاورزی، گردشگری یا تبادل فرهنگی. در زمینه حمل و نقل، ما می خواهیم اروپا و آسیا را به هم وصل کنیم. در مورد ما، ما می خواهیم آفریقا را در این اتحادیه بگنجانیم و گرجستان دارای موقعیت بسیار مهم و استراتژیک است.» خالد الفالح اشاره کرد .

تماس با ما