ایراکلی گاریباشویلیعکس: روابط عمومی دولت گرجستان

نخست وزیر گرجستان امروز ۳ مارس درخواست وضعیت نامزد اتحادیه اروپا را امضا کرده است. به گفته ایراکلی غریبشویلی، این یک روز تاریخی برای گرجستان است.

به گفته رئیس دولت، درخواست عضویت در اتحادیه اروپا گام مهم دیگری در مسیر همگرایی اروپایی گرجستان است.