راهنمای گرجستان

اتحادیه اروپا آماده پذیرش درخواست های عضویت از گرجستان و مولداوی است.

اتحادیه اروپا آماده پذیرش درخواست های عضویت از گرجستان و مولداوی است.

به گزارش رویترز ، این را نماینده رسمی اتحادیه اروپا اعلام کرد.

این مقام گفت این اظهارات “فوری” بوده است.

ایراکلی کوباخیدزه، رئیس رویای گرجستان، دیروز گفت که گرجستان به عنوان یک رویه تسریع شده از اتحادیه اروپا برای دریافت نامزدی درخواست می کند. به گفته وی، دولت گرجستان به رهبری ایراکلی قریبشویلی، نخست وزیر برای وضعیت نامزدی اتحادیه اروپا به طور رسمی در تاریخ 3 مارس به نمایندگی از دولت گرجستان به ساختارهای اتحادیه اروپا ارائه شد.

تماس با ما