راهنمای گرجستان

سرمایه گذاری شرکت سنگاپوری در بخش شیمیایی گرجستان

بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد گرجستان ، یکی از بزرگترین شرکت های بین المللی تولید مواد شیمیایی – Indorama Corporation – وارد گرجستان شد.
همانطور که در اطلاعات منتشر شده توسط این وزارت‌خانه گرجی ذکر شده است، این شرکت سنگاپوری سال ها در حال مطالعه فضای سرمایه گذاری و فرصت های گرجستان بوده است که تیم سرمایه گذاری آژانس “Make in Georgia” در آن مشارکت فعال داشته است.
“با مشارکت فعال آژانس وزارت اقتصاد و توسعه پایدار، “ساخت گرجستان”، یکی از بزرگترین شرکت های بین المللی تولید مواد شیمیایی، Indorama Corporation، وارد گرجستان شد.
شرکت سنگاپوری که بیش از ۱۶۰ شرکت در ۳۸ کشور جهان دارد و بیش از ۴۵۰۰۰ کارمند دارد، شرکت کودهای نیتروژنی شهر روستاوی گرجستان را خریداری کرد.
این شرکت سنگاپوری سال‌ها در حال بررسی فضای سرمایه‌گذاری و فرصت‌های گرجستان بوده است که تیم سرمایه‌گذاری آژانس «ساخت گرجستان» در آن مشارکت فعال داشته است».

تماس با ما
خانه
تماس با ما
خدمات
جستجو